Verwijzing en vergoeding

Vanaf 1 augustus 2011 is de logopedie direct toegankelijk geworden: dat betekent dat er geen verwijsbrief nodig is om naar de logopedist te gaan. Hoewel de praktijk DTL-proof (Directe Toegankelijkheid Logopedie) is, vragen wij voor onderzoek en behandeling van logopedie een verwijzing van uw huisarts, consultatiearts, tandarts of medisch specialist. Nog niet alle verzekeraars hebben DTL in het pakket opgenomen, vandaar dat wij u om een verwijzing vragen. Wanneer het voor u om medische redenen niet mogelijk is om naar de praktijk te komen, kan de verwijzend arts “behandeling aan huis” voorschrijven. We kunnen dan de behandeling bij u thuis laten plaatsvinden. Wanneer logopedische behandeling op medische indicatie noodzakelijk is, wordt de zorg volledig vergoed voor kinderen en volwassenen. Logopedie valt binnen het pakket van de basisverzekering en u hoeft voor vergoeding niet aanvullend verzekerd te zijn. Voor volwassenen geldt dat de vergoeding pas ingaat op het moment dat het eigen risico is overschreden. Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico. De kosten van de behandelingen worden door ons veelal rechtstreeks gedeclareerd bij uw ziektekostenverzekering. Logopedie & Dyslexie Bijlmakers heeft overeenkomsten met de zorgverzekeraars afgesloten. Wanneer u niet of onvoldoende verzekerd bent, blijft u zelf aansprakelijk voor het voldoen van de nota’s.

Onderzoek en/of behandeling vinden plaats op afspraak. U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier op deze site of telefonisch contact met ons opnemen (tel. 0495-626877). Er kan dan een eerste afspraak gepland worden.

Iedere zorgverlener is verplicht om de identiteit en het het BurgerServiceNummer (BSN) van de cliënt te controleren. U wordt daarom verzocht om bij uw eerste afspraak het volgende mee te nemen:

  • Verzekeringsgegevens (verzekeringspasje)
  • Verwijsbrief van arts of specialist
  • Identiteitsbewijs  (paspoort of identiteitskaart)

Verhindering

Indien u verhinderd bent om naar een afspraak te komen, dient u dit uiterlijk 24 uur van tevoren aan de behandelend logopedist kenbaar te maken. Bij niet nagekomen afspraken of te laat afmelden wordt 100% van het NZa-tarief van een reguliere zitting bij u persoonlijk in rekening gebracht. U ontvangt hiervan een verzuimnota. Deze nota wordt niet vergoed door uw ziektekostenverzekering.

Bijlmakers bel me