Signaleerlijst: wanneer logopedie?

Heeft u problemen op het gebied van taal, spraak, adem/stem, mondgedrag, gehoor, lezen en/of spelling of maakt u zich hierover wel eens zorgen bij uw kind? Vraagt u zich af of de logopedist iets voor u zou kunnen betekenen? De onderstaande signaleerlijst kan u helpen om te bepalen of logopedie zinvol kan zijn voor u of uw kind.

Neem gerust contact met ons op, als u zich zorgen maakt of een adviesgesprek met ons wilt!

Taal

 • Taalontwikkelingsproblemen
 • Afasie (moeilijk op woorden komen/ moeite met zinnen maken na een beroerte)
 • Totale communicatie (pictogrammen, gebaren, foto’s e.d.)

Spraak

 • Stotteren
 • Slissen / lispelen (interdentaliteit)
 • Articulatiestoornissen (bepaalde klanken niet of moeilijk uit kunnen spreken)
 • Slappe articulatie (binnensmonds spreken)
 • Verbale ontwikkelingsdyspraxie
 • Broddelen
 • Dysartrie (problemen met praten / slikken na een beroerte of neurologische aandoening)
 • Neusspraak
 • Onduidelijk spreken

Adem/stem

 • Adem- en stemproblemen bij benauwdheid
 • Heesheid; een schorre stem t.g.v. verkeerd stemgebruik
 • Heesheid t.g.v. stembandknobbels / stembandpoliep en stemmisbruik
 • Vermoeid gevoel bij spreken
 • C.O.P.D. en astma
 • Hyperventilatie

Mondgedrag

 • Overgevoeligheid in het mondgebied
 • Open mondgedrag
 • Afwijkende tongligging in rust
 • Afwijkend slikken en/of kauwen
 • Zuiggewoontes, waaronder duim-, vinger- of speenzuigen

Gehoor

 • Auditieve verwerkingsproblemen
 • Slechthorendheid

Lezen en spelling

 • Zwakke auditieve vaardigheden m.b.t. lezen en spelling
 • Lees- en spellingproblemen
 • Dyslexie (voor meer informatie, zie dyslexie)

Logopedie is volop in ontwikkeling!

Bijlmakers bel me